Mới

Giải phóng kỷ lục thế giới về trọng số thay đổi

Giải phóng kỷ lục thế giới về trọng số thay đổi


Bạn có biết độ sâu tối đa và độ dài tối đa mà con người đạt được khi không thở là bao nhiêu không?

Độ sâu tối đa đạt được bởi Carlos Coste với trọng lượng thay đổi (người thả tự do đi lên đến độ cao được thiết lập trước đó với sự trợ giúp của một chấn lưu nặng không quá 30 kg và khi đi lên, anh ta có thể tự giúp mình với cánh tay của mình dọc theo dây cáp độ sâu): tốt -140 m, có nghĩa là nhiều như một tòa nhà 30 tầng! Trong khi độ sâu tối đa với trọng lượng không đổi (trên thực tế không có sự trợ giúp của bất kỳ dụng cụ nào thì người tự do đi xuống và đi lên bằng chính sức lực của mình và không bao giờ chạm vào cáp độ sâu) đạt được của Herbert Nitsch, bằng -111 m.

Một kết quả tốt, không còn nghi ngờ gì nữa!


Video: Những Kỷ Lục Chấn Động Thế Giới Của Bộ Đội TRƯỜNG SƠN Đường Hồ Chí Minh Lịch Sử